Αναζήτηση

Search

Cookies

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Casa di Gusto δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express, Diners, Discover και Maestro καθώς και πληρωμές μέσω PayPal. Εάν έχετε επιλέξει την πιστωτική κάρτα ως μέθοδο πληρωμής, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί μέσω του τραπεζικού ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο παρέχει όλες τις εγγυήσεις ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εκκαθάριση πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω των παραπάνω τραπεζικών συστημάτων και το Casa di Gusto δεν παρεμβαίνει καθόλου. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη, σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Casa di Gusto, και για στατιστικούς σκοπούς, σε προκειμένου να προσδιορίσει τις περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του οινοποιείου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού καταστήματος μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα περιήγησής του με τέτοιο τρόπο που είτε τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε δεν επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του SCasa di Gustodoes δεν επιθυμεί τη χρήση cookie για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 

Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τον καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων και για την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του GKPD και προστατεύστε τα δικαιώματά σας. Έχουμε επίσης εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, γίνεται επεξεργασία μόνο προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας. Έχουμε ενεργές διαδικασίες για τον έλεγχο πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και σε μια τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αμέσως καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από το Casa di Gusto έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση προσωπικών δεδομένων και δεδομένων αναγνώρισης να περιορίζεται στο ελάχιστο. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές ελαχιστοποίησης δεδομένων, περιορισμού αποθήκευσης ή ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

 

Ο εφαρμοστέος νόμος (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα σε υποκείμενα δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβαση) έναντι του υπεύθυνου ελέγχου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.

  • Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15
  • Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα λήψης») σύμφωνα με το άρθρο 17
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18
  • Υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19
  • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77

Εάν, στο πλαίσιο της σύμβασης, επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα ισχύει για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για ένσταση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα σχετικά δεδομένα. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας εάν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι (π.χ. φόροι) που υπερτερούν των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμοποιείται για την αναζήτηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

 

Ελέγξτε τις τροποποιήσεις του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Casa di Gusto είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε σε τυχόν απορίες σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, που προκύπτει από το GPD.

Πίσω στην Αρχή
elGreek
Το προϊόν έχει προστεθεί στο καλάθι σας