Πολιτική Επιστροφών


Οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται μέσω του Casa di Gusto eShop ή μέσω των καταστημάτων μπορεί να ακυρωθεί εντός 48 ωρών. Θα χαρούμε να σας δώσουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα που επιστρέφονται με την απόδειξη αγοράς.

Δεν μπορούμε να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων ή να ανταλλάξουμε με αντικείμενα ειδικών κατασκευών εκτός εάν είναι ελαττωματικό, ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή η τα κριτήρια επιστροφών δεν πληρούνται.

Οι παραγγελίες που έχουν παραδοθεί δεν επιστρέφονται, εκτός εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή όχι όπως περιγράφεται. H Casa di Gusto θα καλύψει το κόστος της επιστροφής ή/και αντικατάστασης. Σε περίπτωση που το προϊόν χρειάζεται τηλεσκοπικό ή γερανό, το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.


Ενημερώνοντάς μας το συντομότερο δυνατό, θα μας βοηθήσει να επεξεργαστούμε το αίτημά σας γρήγορα και εύκολα.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε έτοιμο τον αριθμό παραγγελίας σας, ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε γρήγορα και να θυμάστε να αναφέρετε με σαφήνεια ποιο(α) προϊόν(τα) θέλετε να ακυρώσετε ή να επιστρέψετε εάν επιλέξετε να στείλετε email.

 

Εγγύηση


Η περίοδος εγγύησης ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανονική φθορά, σπασμένα γυαλιά ή ζημιές που προκαλούνται από τον πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο eshop@casadigusto.com

 

 


Return Policy


Any order placed via the Casa di Gusto eShop or through the stores can be cancelled within 48 hours. We will be happy to give you a full refund for the products that are returned with proof of purchase.

We are unable to offer refunds or exchange for custom made items. Unless faulty, we may refuse the return if the returns criteria are not fully met.

Orders that have been delivered cannot be returned, unless the product is faulty or not as described, Casa di Gusto will cover the cost of return or replacement of the product. In case a forklift truck is needed the buyer will be charged by the third party company.

  
Letting us know as soon as you can, will help us process your request quickly and easily.
When contacting us please have your order number ready so we can help you quickly and remember to clearly state which product(s) you would like to cancel or return if you choose to write or email.

 

Guarantee


The guarantee period is valid for two years from the delivery date. The guarantee does not cover normal wear/tear, broken glasses or damages caused by the customer.
For more info regarding the Guarantee Policy please contact us via email at eshop@casadigusto.com.